ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•    Διεθνείς Μεταφορές
•    Διαμεταφορές από και προς όλο τον κόσμο
•    Μεταφορές Οικοσκευών
•    Έκδοση Φορτωτικών
•    Τελωνιακές Διατυπώσεις
•    Τελωνειακή Αποθήκη.
•    Third Party Logistics
•    Συνδυασμένες μεταφορές (οδική/αεροπορική-θαλάσσια/αεροπορική)
•    Πλήρεις Ασφαλιστικές Καλύψεις
•    Αποθηκεύσεις και Διανομές
•    Εισαγωγές και Εξαγωγές.
   
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η X-TRANS ΕΠΕ. καλύπτει σε καθημερινή βάση την ασφαλή παραλαβή και μεταφορά εμπορευμάτων με ιδιόκτητα φορτηγά.

•    Παραλαβή εμπορευμάτων
•    Μεταφορά εμπορευμάτων από έμπειρο Προσωπικό
•    Παράδοση εμπορευμάτων σε εγγυημένο χρόνο

LOGISTICS
Η X-TRANS ΕΠΕ. αναλαμβάνει την αποθήκευση και ασφάλιση εμπορευμάτων στην αποθήκη της έκτασης 1500 ιιι2, η οποία φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως από ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας και προστατεύεται από σύστημα πυρασφάλειας.

•    Φορτοεκφόρτωση εντός της αποθήκης.
•    Ασφάλιση εμπορευμάτων
•    Συσκευασία
•    Έλεγχος - αναφορά αποθήκης